15-07-2017 Presse: Veto Kartellamt zu Fernwärmepreisen 2010-2012